The Glow Within at SEDUCED BY HARPS XIV Lomel Belgium 20.04 2018

Nadia Birkenstock & Steve Hubback (Duitsland, Wales)
Na dit potentieel voor morgen volgt een nieuw harpavontuur met de Duitse harpiste Nadia Birkenstock. Op Keltische harp, wisselend akoestisch en elektrisch, gaat ze met het programma The Glow Within in confrontatie met de Welshe percussionist Steve Hubback. Mysterieuze akoestische landschappen breiden zich hierbij uit tot een tonaal breed spectrum. Dulcimerklanken, gong en psaltertonen mengen zich met sprankelend harpspel en monden finaal uit in wervelende variaties.